Olika grenar inom Svensk Bilsport

Svensk bilsport är i en positiv trend. Allt fler ansluter sig och börjar med någon av sportens olika grenar. Som äldre utövare är det oftast folkrace som är inkörsporten till bilsporten medan det hos de yngre är karting, eller det som i folkmun kallas för go-cart. I svenska bilsportförbundet finns det idag sexton anslutna grenar. Vissa är väldigt närbesläktade medan några skiljer sig väldigt mycket och den enda gemensamma nämnaren är fyra hjul och en ratt.

Crosskart

Vid nio års ålder kan man börja tävla i den minsta klassen i crosskart. Själva karten förmedlar känslan av att ha hjulen ute i hörnen. Mellan hjulen finns ett chassi uppbyggt av starka stålrör som innesluter föraren och kartens vitala delar. Ovanpå chassit sitter en plastkaross som ger ett ytterligare skydd för föraren. Skyddet behövs verkligen i denna gren då den är mycket snabb och ofta med korta tävlingar där varje heat består av tre till fyra varv beroende på banans längd. Efter några kvalomgångar går de bästa förarna till final. Motorerna är oftast tvåtaktare där cylindervolymen varierar, från 85cc till 250cc. Det finns även en större klass för stora fyrtaktsmotorer. Denna gren påminner mycket om rallycross och kan ibland köras på rallycrossbanor. Här förekommer även sprint- och backtävlingar.

Crosskart

Rally

Filosofin i rally är enkel, snabbast i mål vinner. Det är mycket snabba bilar så det krävs en hel del olika typer av säkerhetsarrangemang inför en rallytävling. Naturligtvis körs fartsträckorna på avstängda vägar där allmänheten inte har tillträde. Bilarna är mycket förstärkta med krockzoner och skyddsburar för att föraren ska vara säker utifall att denne kraschar. Föraren är utrustad med hjälm och brandsäkra kläder och sitter fastspänd med ett bilbälte som har minst fyra fästpunkter. Mellan de olika fartsträckorna åker förarna efter vanliga bilvägar, så kallade transportsträckor. Det finns serviceplatser dit förarna ska bege sig, de ska befinna sig där vid en viss tidpunkt och om de inte är där renderar detta i olika tidstillägg. Klasserna är indelade så att motorsvaga och starka bilar kör i separata klasser. I den snabbaste klassen accelererar bilarna snabbare än ett jetflygplan och når hastigheter upp emot 240km/h. Till sin hjälp har föraren en kartläsare som hjälper denne med navigering längs fartsträckorna men även med andra saker som är viktiga, exempelvis servicetider. För publiken finns klara regler var den får stå, allt för att förhindra personskador vid en avåkning.

Rallycross

Rallycross ligger ungefär mitt emellan crosskart och rally på bilsportsskalan. Rallycross körs på banor i korta heat där det är fem-sex bilar som tävlar. Detta gör att starten är otroligt viktig. Det är mycket vanligt med plåtkontakt och eftersom det endast tillåts tvåhjulsdrivna bilar är detta en publikgren. Publiken sitter oftast på en läktare där de kan överblicka hela banan. På den korta banan, max 1200 meter, finns såväl kurvor som raksträckor, grussträckor som asfaltsträckor liksom backar och dalar. Sverige är ett framstående land i rallycross och har haft flera världsmästare. Det finns naturligtvis olika klasser i rallycross där de svagaste bilarna är standardbilar och de starkaste bilarna har mer än 400hk och extrema sekventiella växellådor.

Bilsport – Så gör du för att komma igång

Fordon i allmänhet är något som människan alltid kommer att ha olika åsikter om. Känslorna inför dem är egentligen hela spektret: glädje, nyfikenhet, rädsla, engagemang, kärlek, glädje, ilska, ja listan kan göras hur lång som helst. Såväl hos små pojkar som hos vuxna män brukar någon gång viljan att börja med motorsport i någon form dyka upp. I många fall är det bara en vilja men hos några går det vidare till handling. Drivkrafterna är olika. Någon kan ha ambitioner att gå hela vägen till att bli bäst i världen inom sin sportgren medan en annan bara vill köra för skojs skull, för adrenalinet och gemenskapen. Svensk Bilsport är en mötesplats som omfattar alla känslor.

Olika inriktningar

Svensk bilsport omfattar totalt sexton olika grenar med många olika klasser. Allt från folkrace till formel 1. De vanligaste och största grenarna är folkrace, rallycross, rally, karting och dragracing. För att få vara med och tävla krävs det att du är medlem i någon av de 430 olika motorklubbar som är anslutna till Svenska Bilsportförbundet. Det som gäller för alla olika sportgrenar är att du måste ha någon form av skyddsutrustning och en licens för den aktuella grenen. Vilken typ av utrustning som krävs är olika beroende på vilken gren som avses. Som helt ny inom bilsport finns det ett väldigt stort utbud. De flesta unga nybörjare börjar oftast med crosskart eller karting som är två bra insteg i bilsporten. De lite äldre som redan har körkort kan som regel snabbt komma in i bilsportsvärlden och tävlingar på bana genom tävlingsformen Time Attack. Man får ändå säga att folkrace är den största grenen inom svensk bilsport och det är just genom den som de flesta börjar. Det finns inget som hindrar att man har flera licenser och tävlar i flera olika grenar.

Vanligaste ingången till Bilsport för de äldre

Täta race med mycket stök och bök är det som kännetecknar folkrace. Bilarna är buckliga och det är inte ovanligt att det inte är rätt motor som sitter under huven. Efter att A-finalen är genomförd så är alla bilar till salu. Burarna som föraren sitter i och bilens bärande balkar besiktas givetvis innan försäljningen sker. För att få delta i ett folkrace krävs, förutom licenskravet, att föraren har fyllt 15 år. Det är vanligt hos dem som utövar sporten att de åker på de stora folkracefestivalerna som anordnas i olika delar av landet. En stegring från folkrace brukar vara rallycross, där tävlingen är liknande men det är snabbare banor och snabbare bilar. Dock är det väldigt många som stannar kvar i klassen eftersom utövarna ser sig som en stor familj.

Ingång för de yngre

Ingång för de yngre

Karting, eller det man tidigare kallade gokart, är en vanlig ingång i bilsport för de yngre. De flesta största bilsportutövarna startade med detta. Även om det mest handlar om lek och uppvisning kan sexåringar börja med denna form av bilsport. När barnen blivit åtta år kan de börja tävla. Eftersom att tävlingsklasserna är många och det finns banor över hela landet kan man hålla på med karting hela livet. Banorna är oftast väldigt snabba och de små bilarna kan nå över 100 km/h på raksträckorna. Förr i världen var bilarna hemmabyggen med gräsklipparmotorer. Idag är det ett väldigt strikt regelverk som styr kartens utformning.