Fordon i allmänhet är något som människan alltid kommer att ha olika åsikter om. Känslorna inför dem är egentligen hela spektret: glädje, nyfikenhet, rädsla, engagemang, kärlek, glädje, ilska, ja listan kan göras hur lång som helst. Såväl hos små pojkar som hos vuxna män brukar någon gång viljan att börja med motorsport i någon form dyka upp. I många fall är det bara en vilja men hos några går det vidare till handling. Drivkrafterna är olika. Någon kan ha ambitioner att gå hela vägen till att bli bäst i världen inom sin sportgren medan en annan bara vill köra för skojs skull, för adrenalinet och gemenskapen. Svensk Bilsport är en mötesplats som omfattar alla känslor.

Olika inriktningar

Svensk bilsport omfattar totalt sexton olika grenar med många olika klasser. Allt från folkrace till formel 1. De vanligaste och största grenarna är folkrace, rallycross, rally, karting och dragracing. För att få vara med och tävla krävs det att du är medlem i någon av de 430 olika motorklubbar som är anslutna till Svenska Bilsportförbundet. Det som gäller för alla olika sportgrenar är att du måste ha någon form av skyddsutrustning och en licens för den aktuella grenen. Vilken typ av utrustning som krävs är olika beroende på vilken gren som avses. Som helt ny inom bilsport finns det ett väldigt stort utbud. De flesta unga nybörjare börjar oftast med crosskart eller karting som är två bra insteg i bilsporten. De lite äldre som redan har körkort kan som regel snabbt komma in i bilsportsvärlden och tävlingar på bana genom tävlingsformen Time Attack. Man får ändå säga att folkrace är den största grenen inom svensk bilsport och det är just genom den som de flesta börjar. Det finns inget som hindrar att man har flera licenser och tävlar i flera olika grenar.

Vanligaste ingången till Bilsport för de äldre

Täta race med mycket stök och bök är det som kännetecknar folkrace. Bilarna är buckliga och det är inte ovanligt att det inte är rätt motor som sitter under huven. Efter att A-finalen är genomförd så är alla bilar till salu. Burarna som föraren sitter i och bilens bärande balkar besiktas givetvis innan försäljningen sker. För att få delta i ett folkrace krävs, förutom licenskravet, att föraren har fyllt 15 år. Det är vanligt hos dem som utövar sporten att de åker på de stora folkracefestivalerna som anordnas i olika delar av landet. En stegring från folkrace brukar vara rallycross, där tävlingen är liknande men det är snabbare banor och snabbare bilar. Dock är det väldigt många som stannar kvar i klassen eftersom utövarna ser sig som en stor familj.

Ingång för de yngre

Ingång för de yngre

Karting, eller det man tidigare kallade gokart, är en vanlig ingång i bilsport för de yngre. De flesta största bilsportutövarna startade med detta. Även om det mest handlar om lek och uppvisning kan sexåringar börja med denna form av bilsport. När barnen blivit åtta år kan de börja tävla. Eftersom att tävlingsklasserna är många och det finns banor över hela landet kan man hålla på med karting hela livet. Banorna är oftast väldigt snabba och de små bilarna kan nå över 100 km/h på raksträckorna. Förr i världen var bilarna hemmabyggen med gräsklipparmotorer. Idag är det ett väldigt strikt regelverk som styr kartens utformning.