Svensk bilsport är i en positiv trend. Allt fler ansluter sig och börjar med någon av sportens olika grenar. Som äldre utövare är det oftast folkrace som är inkörsporten till bilsporten medan det hos de yngre är karting, eller det som i folkmun kallas för go-cart. I svenska bilsportförbundet finns det idag sexton anslutna grenar. Vissa är väldigt närbesläktade medan några skiljer sig väldigt mycket och den enda gemensamma nämnaren är fyra hjul och en ratt.

Crosskart

Vid nio års ålder kan man börja tävla i den minsta klassen i crosskart. Själva karten förmedlar känslan av att ha hjulen ute i hörnen. Mellan hjulen finns ett chassi uppbyggt av starka stålrör som innesluter föraren och kartens vitala delar. Ovanpå chassit sitter en plastkaross som ger ett ytterligare skydd för föraren. Skyddet behövs verkligen i denna gren då den är mycket snabb och ofta med korta tävlingar där varje heat består av tre till fyra varv beroende på banans längd. Efter några kvalomgångar går de bästa förarna till final. Motorerna är oftast tvåtaktare där cylindervolymen varierar, från 85cc till 250cc. Det finns även en större klass för stora fyrtaktsmotorer. Denna gren påminner mycket om rallycross och kan ibland köras på rallycrossbanor. Här förekommer även sprint- och backtävlingar.

Crosskart

Rally

Filosofin i rally är enkel, snabbast i mål vinner. Det är mycket snabba bilar så det krävs en hel del olika typer av säkerhetsarrangemang inför en rallytävling. Naturligtvis körs fartsträckorna på avstängda vägar där allmänheten inte har tillträde. Bilarna är mycket förstärkta med krockzoner och skyddsburar för att föraren ska vara säker utifall att denne kraschar. Föraren är utrustad med hjälm och brandsäkra kläder och sitter fastspänd med ett bilbälte som har minst fyra fästpunkter. Mellan de olika fartsträckorna åker förarna efter vanliga bilvägar, så kallade transportsträckor. Det finns serviceplatser dit förarna ska bege sig, de ska befinna sig där vid en viss tidpunkt och om de inte är där renderar detta i olika tidstillägg. Klasserna är indelade så att motorsvaga och starka bilar kör i separata klasser. I den snabbaste klassen accelererar bilarna snabbare än ett jetflygplan och når hastigheter upp emot 240km/h. Till sin hjälp har föraren en kartläsare som hjälper denne med navigering längs fartsträckorna men även med andra saker som är viktiga, exempelvis servicetider. För publiken finns klara regler var den får stå, allt för att förhindra personskador vid en avåkning.

Rallycross

Rallycross ligger ungefär mitt emellan crosskart och rally på bilsportsskalan. Rallycross körs på banor i korta heat där det är fem-sex bilar som tävlar. Detta gör att starten är otroligt viktig. Det är mycket vanligt med plåtkontakt och eftersom det endast tillåts tvåhjulsdrivna bilar är detta en publikgren. Publiken sitter oftast på en läktare där de kan överblicka hela banan. På den korta banan, max 1200 meter, finns såväl kurvor som raksträckor, grussträckor som asfaltsträckor liksom backar och dalar. Sverige är ett framstående land i rallycross och har haft flera världsmästare. Det finns naturligtvis olika klasser i rallycross där de svagaste bilarna är standardbilar och de starkaste bilarna har mer än 400hk och extrema sekventiella växellådor.